Trường THPT HN 2

Trường THPT HN 2

Chi tiết dự án

Quản lí dự án: lv dat
Địa điểm: Hà Nội
Dịch vụ: Vệ sinh trường học
Ngày thực hiện: 14-08-2017
Trường THPT HN 2 Trường THPT HN 2

Trường THPT HN 2

Công ty dịch vụ vệ sinh Maxcleaning– tự hào là đơn vị nhiều năm kinh nghiệm, với các dự án hợp tác làm sạch với nhiều trường học lớn, nhỏ, trường tư, công lập, trường quốc tế … trong địa bàn Hà Nội. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của vệ sinh trường học đối với sức khỏe của học sinh, giáo viên khi học tập và làm việc tại trường.

Công ty dịch vụ vệ sinh Maxcleaning – tự hào là đơn vị nhiều năm kinh nghiệm, với các dự án hợp tác làm sạch với nhiều trường học lớn, nhỏ, trường tư, công lập, trường quốc tế … trong địa bàn Hà Nội. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của vệ sinh trường học đối với sức khỏe của học sinh, giáo viên khi học tập và làm việc tại trường.