Công ty B

Chi tiết dự án

Quản lí dự án: lv dat
Địa điểm: Không có dữ liệu!
Dịch vụ: Vệ sinh công ty
Ngày thực hiện: 14-08-2017
Công ty B Công ty B

Công ty B

Môi trường thoáng đãng, không khí trong lành giúp tăng 10-15% hiệu quả làm việc của nhân viên văn phòng. Đó là lí do chúng ta cần tiến hành dọn dẹp, vệ sinh văn phòng công ty thường xuyên.
Bạn không có đủ thời gian dọn dẹp kĩ càng như ở nhà?
Bạn quá bận rộn với mớ công việc và đối tác?
Hãy chọn lựa và sử dụng dịch vụ vệ sinh văn phòng Maxcleaning!

Môi trường thoáng đãng, không khí trong lành giúp tăng 10-15% hiệu quả làm việc của nhân viên văn phòng. Đó là lí do chúng ta cần tiến hành dọn dẹp, vệ sinh văn phòng công ty thường xuyên.
Bạn không có đủ thời gian dọn dẹp kĩ càng như ở nhà?
Bạn quá bận rộn với mớ công việc và đối tác?
Hãy chọn lựa và sử dụng dịch vụ vệ sinh văn phòng Maxcleaning!