Căn hộ 12A

Chi tiết dự án

Quản lí dự án: lv dat
Địa điểm: Không có dữ liệu!
Dịch vụ: Vệ sinh nhà riêng
Ngày thực hiện: 14-08-2017
Căn hộ 12A Căn hộ 12A

Căn hộ 12A

Chúng tôi rất tự hào vì là công ty vệ sinh hàng đầu Việt Nam, đi đầu trong lĩnh vực vệ sinh nhà ở theo giờ. Nhưng đằng sau thành công nào cũng là một sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ.
Tại công ty vệ sinh Maxcleaning, chúng tôi luôn tuân thủ những quy chuẩn quy phạm về tiến trình, hóa chất, máy móc đạt chuẩn. Ngoài ra chúng tôi còn luôn chú ý đến những nhận định của khách hàng để có thể kịp thời điều chỉnh để mang lại cho khách hàng dịch vụ giúp việc theo giờ tốt nhất.
Chúng tôi rất tự hào vì là công ty vệ sinh hàng đầu Việt Nam, đi đầu trong lĩnh vực vệ sinh nhà ở theo giờ. Nhưng đằng sau thành công nào cũng là một sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ.
Tại công ty vệ sinh Maxcleaning, chúng tôi luôn tuân thủ những quy chuẩn quy phạm về tiến trình, hóa chất, máy móc đạt chuẩn. Ngoài ra chúng tôi còn luôn chú ý đến những nhận định của khách hàng để có thể kịp thời điều chỉnh để mang lại cho khách hàng dịch vụ giúp việc theo giờ tốt nhất.